Menú Cerrar

Organigrama

Directiva

Presidente
Carlos García Rodo

Vicepresidente
Eduardo García Pazos

Secretario
Mª Susana Regueira Freire

Tesoureiro
Roberto Otero Rey

Vogais
Eladio Añón Buño
Luciano Mariño Gómez
Eduardo García Mariño
Óscar Diego Ponte Tato